Resultados

Retribución de Altos Cargos


Presidente


O Presidente da Federación Galega de Atletismo non percibe retribución polo exercicio do seu cargo.

Asemblea Xeral


Os membros da Asemblea Xeral da Federación Galega de Atletismo non perciben retribución polo exercicio do seu cargo.

Xunta Directiva


Os membros da Xunta Directiva da Federación Galega de Atletismo non perciben retribución polo exercicio do seu cargo.

Secretario Xeral


O Secretario Xeral da Federación Galega de Atletismo percibe un salario bruto anual de 17.619,68€.

Tesoureira


A Tesoureira da Federación Galega de Atletismo percibe un salario bruto anual de 21.852,12€.