Ouro: Blanca Pereira Rubín (49,45 martelo 3Kg.)   Bronce: Enma Pérez Soto (1,62 Altura)

Actuación Galega Sub14
Actuación Galega Sub16

Presidente


O Presidente da Federación Galega de Atletismo non percibe retribución polo exercicio do seu cargo.

Asemblea Xeral


Os membros da Asemblea Xeral da Federación Galega de Atletismo non perciben retribución polo exercicio do seu cargo.

Xunta Directiva


Os membros da Xunta Directiva da Federación Galega de Atletismo non perciben retribución polo exercicio do seu cargo.

Secretario Xeral


O Secretario Xeral da Federación Galega de Atletismo percibe un salario bruto anual de 17.619,68€.

Tesoureira


A Tesoureira da Federación Galega de Atletismo percibe un salario bruto anual de 21.852,12€.

Directora Técnica


A Directora Técnica da Federación Galega de Atletismo percibe un salario bruto anual de 13.181,16€.

Xerente


A Xerente da Federación Galega de Atletismo percibe un salario bruto anual de 25.578,14€.