Modos de Actuación en Competicións


Protocolo de Actuación en Competición
Uniformidade dos Xuíces en Competición

Xuíz Árbitro


Xuíz Árbitro Amonestación e/ou Descualificación
Xuíz Árbitro Cámara de Chamadas
Xuíz Árbitro Trail
Xuíz Árbitro Campo a Través
Xuíz Árbitro Competición Local
Xuíz Árbitro Pista
Xuíz Árbitro Ruta
Xuíz Árbitro Saídas
Parte Auxiliar Xuíz Árbitro
Parte Auxiliar Xuíz Árbitro Pista Cuberta
Lista de Artigos de Descualificación
Formulario Control Zapatillas polo XA
Lista de Comprobacións da Foto Finish polo XA en probas locais
Vídeo da formación sobre Comprobacións da Foto Finish polo XA en probas locais

Xurado de Apelación


Xurado de Apelación
Formulario Reclamación Xurado de Apelación

Marcha


Informe Xuíz Xefe de Marcha
Folla Resumo do Xuíz Xefe de Marcha
Exemplo Folla Resumo Xuíz Xefe de Marcha con Área de Penalización
Xuíz de Marcha (Individual)
Secretario Marcha
Resumo Cartóns Vermellos
Cartón Vermello Marcha
Comunicación Cartóns Vermellos Marcha a Secretaría
Control Área de Penalización

Dirección Técnica


Informe Final DT (Aire Libre) CGX
Informe Final DT (Pista Cuberta) CGX
Certificado Homologación Artefactos
Retirada de Artefactos
Vídeos de Formación da Comisión de Dirección Técnica do CNJ
Manual de Homologación de Artefactos da Comisión de Dirección Técnica do CNJ
Cálculo de Decalaxes en pista aire libre para calquera distancia e rúa

Cronometraxe, Fotofinish e Chegadas


Informe Xuíz Xefe de Fotofinish
Informe Xuíz Xefe de Cronometraxe con Transpondedor
Follas de Chegadas e Tempos Manuais
Follas de Chegada Carreiras Ruta e Campo a Través
Folla Anemómetro Carreiras
Contavoltas Pista Aire Libre
Contavoltas Pista Cuberta

Saídas


Informe Coordinador de Saídas
Canal de Youtube da Comisión de Saídas do CNJ
Manual Básico para Xuíces de Saídas da Comisión de Saídas do CNJ

Trail


Folla Control Incidencias Xuíz Árbitro Trail
Folla Control Incidencias Xuíz Trail
Folla Control Material Obligatorio Trail
Folla Control Dorsais e Tempos Trail
Folla Control Material Rechea Trail
Folla Control Material Baleira Trail
Parte Auxiliar Xuíz Árbitro Trail

Cámara de Chamadas


Folla para Crear Horarios de Cámara de Chamadas
Xustificante de Material Retido en Cámara de Chamadas
Folla de Confirmación Varias Probas Cámara de Chamadas

Dirección de Reunión


Modelo de Confección de Xurados de Pista (2023)
Modelo de Confección de Xurados de Ruta/Campo a Través (2023)
Modelo de Confección de Xurados probas Calendario Nacional

EDM


Informe EDM

Xustificación de Gastos


Folla de Xustificación de Gastos de Desprazamento CGX
Folla de Xustificación de Gastos de Desplazamento Delegacións (2024)
Folla de Xustificación de Gastos de Desplazamento Delegacións (2023)
 Normativa FGA Abono Desprazamentos
Modelo de Domiciliación Bancaria
Tarifas Arbitraxe (2024)
Folla de Gastos do CNJ