RECORDATORIO: TODAS AS LICENZAS NACIONAIS DEBERÁN LEVAR AS SIGLAS GA (CUIDADO AO RENOVAR DE TERRITORIAL A NACIONAL)