Resultados  en directo

O Centro de Ensino Atletismo Galego (CEAGA) representa un órgano académico da Federación Galega de Atletismo, rexida por un Director, nomeado polo Presidente da FGA. A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia outorgou a oficialidade ao CEAGA para poder desenvolver os cursos de formación para as Titulación Deportivas de Grao Medio en Atletismo (Ciclo Inicial e Ciclo Final) así como o de Técnico Deportivo Superior en Atletismo.

O Director do centro está asistido polo Consello Directivo da CEAGA cuxa competencia primordial é a de asesorar ao Director en todo o relativo ao funcionamento deste Centro.