Política de privacidade


A Presente Política de Privacidade ten por obxecto informar os usuarios do portal da internet atletismo.gal acerca da Política de Privacidade da Federación Galega de Atletismo. A entidade Federación Galega de Atletismo (en diante FGA), de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, o Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da LOPD, infórmalle que os datos persoais que Ud. facilite integraranse nun ficheiro titularidade da FGA debidamente inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade de levar a cabo a súa petición de orzamento ou calquera outra solicitude comercial.

Co fin de prestarlle un servizo máis personalizado, áxil e eficaz, e manterlle informado, ben por correo electrónico ou por calquera outro medio, das novidades propias da FGA, de todos aqueles produtos e servizos novos da FGA, e que poidan ser do seu interese, FGA poderá proceder ao envío de comunicacións comerciais e/ou publicitarias a través de correo electrónico ou outro medio. Así mesmo, consente expresamente a que FGA póñase en contacto con Vd. para a realización de estudos de calidade e enquisas de satisfacción. A aceptación da presente cláusula supoñerá a prestación do consentimento para que FGA poida tratar os seus datos coas finalidades anteriormente descritas.

Se Vd. non desexa que os datos que facilitou sexan tratados con estes fins comerciais pode exercitar en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais mediante petición escrita dirixida a Federación Galega de Atletismo, Complexo Deportivo de Elviña, Praza Agustín Díaz, s/n, C.P. 15008, A Coruña, ou na dirección de correo electrónico federacion@atletismo.gal