Comité Galego de Xuíces


Presidente
Eloy Bretal Cancelas
Vicepresidente
Ángel López – Montesinos Vázquez
Secretario
Guillermo Sandino Leira

Vogal A Coruña
Rocío López Schmidt
Vogal Ferrol
Begoña Rodríguez Quintia
Vogal Lugo
Estela Férnandez Sánchez
Vogal Ourense
Yolanda Pavón Llamas
Vogal Pontevedra
Berta Bretal Cancelas
Vogal Santiago
Rogelio Santos Laíño
Vogal Valdeorras
Montserrat Barrio Rodríguez
Vogal Vigo
María Concepción Pérez Cerdeira

Asesores


Asesor Circuítos
Jorge Blanco Chao
Asesor Dirección Técnica
Angel López – Montesinos Vázquez
Asesor Cronometraxe Eléctrica
Ángel Fidalgo Vázquez
Asesor Medición Indirecta
Guillermo Sandino Leira
Asesora Marcha
María Dolores Suárez Rojas
Asesor Saídas
Manuel Garrido Toro

Comisión Permanente do CGX


Presidente
Eloy Bretal Cancelas
Secretario
Guillermo Sandino Leira
Vogal
Manuel Garrido Toro
Vogal
Begoña Rodríguez Quintía
Vogal Suplente
Rocío López Schmidt

Xuíces na Asemblea da FGA


A CORUÑA
María Berta Rodríguez Amado
LUGO
Eustorgio Martín Teijeiro
OURENSE
Ángel López – Montesinos Vázquez
PONTEVEDRA
María Carmen Torres Castiñeira

Xuíces Galegos na Asemblea da RFEA


Ángel López – Montesinos Vázquez

Xuíces Galegos en Comisións do “Comité Nacional de Jueces”


Comisión de Dirección Técnica
Ángel López – Montesinos Vázquez
Comisión de Saídas
Manuel Garrido Toro

Histórico de Presidentes do CGX


1986–1987  Jorge Touriño Lado (Santiago)
1987–1988  Rosa Janeiro Caramés (Santiago)
1988–1996  Jose Maria López de Río (Ourense)
1996–2000  Luis Ruade Alonso (Vigo)
2000–2004  Rosa Janeiro Caramés (Santiago)
2004–2007  Jorge Blanco Chao (A Coruña)
2007–2012  Dolores Rojas Suárez (A Coruña)
2012–Actualidade  Eloy Bretal Cancelas (Pontevedra)

Xuíces Galegos Premiados pola RFEA


Mellor Xuíz 2002
María Dolores Rojas Suárez
Mellor Xuíz 2011
Jorge Blanco Chao
Mellor Xuíz 2012
Angel López – Montesinos Vázquez
Mellor Xuíz Novel 2015
Guillermo Sandino Leira
Mellor Xuíz Novel 2016
Andrés Anxo Pérez Sánchez