Ouro: Blanca Pereira Rubín (49,45 martelo 3Kg.)   Bronce: Enma Pérez Soto (1,62 Altura)

Actuación Galega Sub14
Actuación Galega Sub16

Esta páxina web xorde como parte das accións da Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde e a súa finalidade é proporcionar información útil e de calidade, axustada ás diferentes necesidades da cidadanía; nela poderás atopar recomendacións, ferramentas interactivas, vídeos e outros materiais e recursos de utilidade para facer máis saudables os nosos estilos de vida.

http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/