Bases do Plan Galego de Tecnificación correspondente a tempada 2021, a desenvolver pola Federación Galega de Atletismo. Este programa, que conta co patrocinio da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, só no programa do CGTD de Pontevedra xa que o resto é aportado polos propios fondos da FGA, xorde da evolución e transformación do Plan N.I.T.A. (Núcleos de Iniciación e Tecnificación Atlética), posto en funcionamento en Galicia a partires do ano 1995 pola FGA e vixente ata o 2004, momento en que se implanta o actual Plan Galego de Tecnificación Atlética.

PLAN GALEGO DE TECNIFICACIÓN 2021
Petición NUBA (Modelo)
Petición NUTA (Modelo)
Petición NUSE (Modelo)

As solicitudes á Xunta Directiva da FGA están abertas permanentemente durante cada tempada, pero á hora da toma de decisións terase en conta tamén a antigüedade do recoñecemento oficial.