Delegacións da FGA


A FGA estruturase territorialmente en Delegacións. Cada Delegación quedará integrada por Clubs, Atletas, Adestradores/as, Xuíces/zas e outros colectivos interesados estatutariamente establecidos que correspondan ao límite xeográfico fixado pola Asemblea Xeral. As Delegacións axustarán a súa actividade ás normas ditadas polos órganos de goberno e funcionamento da FGA. As Delegacións facilitarán á FGA toda a información que esta lle requira sobre as súas actividades. Os Delegados federativos serán nomeados e cesados polo Presidente da FGA de acordo co Artigo 29º apartado h) dos presentes Estatutos. A composición do Equipo Directivo e a competencia do mesmo, será libre facultade do Delegado federativo. (Resumo dos estatutos da FGA)


A Coruña

Complexo Deportivo de Elviña
Praza Agustín Díaz, s/n
15008 A Coruña
Ver en Google Maps

+34 981 291 683
coruna@atletismo.gal

Delegada de Xuíces
Rocío López Scmidt

Ferrol

Pista Polideportiva A Malata
A Malata Serantes
15405 Ferrol
Ver en Google Maps

+34 981 370 600
ferrol@atletismo.gal

Delegado
Paulino Catelle Rozas
Delegada de Xuíces
Begoña Rodríguez Quintía

Lugo

Estadio de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Avda. Filarmónica Lucense, 3 – Edif. Municipal
27002 Lugo
Ver en Google Maps

+34 982 251 999
lugo@atletismo.gal

Delegado/a
Pendente
Delegado de Xuíces
Jesús Rivas Prado

Ourense

Estadio de O Couto
Locais Federacións Deportivas
Rúa Carlos Maside, s/n – Local 2
32002 Ourense
Ver en Google Maps

+34 988 245 353
ourense@atletismo.gal

Delegado
Ángel Fidalgo Vázquez
Delegado de Xuíces
Manuel Garrido Toro

Pontevedra

Estadio da Xuventude
CGTD
Rúa Fernando Olmedo, 1
36002 Pontevedra
Ver en Google Maps

+34 986 864 522
pontevedra@atletismo.gal

Delegado
David Ferrer Fernández
Delegada de Xuíces
Estefanía Acuña García

Santiago

Estadio da Universidade
USC
Avenida Novoa Santos, s/n
15706 Santiago de Compostela
Ver en Google Maps

+34 981 192 331
santiago@atletismo.gal

Delegado
José Manuel Ruíz Pérez
Delegada de Xuíces
María José Barbazán Sueiro

Valdeorras

Estadio de Calabagueiros
Rúa Río Mariñán, s/n
32300 O Barco de Valdeorras
Ver en Google Maps

+34 988 320 789
valdeorras@atletismo.gal

Delegado
Manuel Rodríguez Teijeiro
Delegada de Xuíces
Montserrat Barrio Rodríguez

Vigo

Casa do Deporte
Rúa Fotógrafo Luis Ksado, 17 – Oficina 21
36209 Vigo
Ver en Google Maps

+34 986 233 502
vigo@atletismo.gal

Delegado
David Posada González
Adxunto
Miguel Martínez Larrea
Delegada de Xuíces
Loreto Pérez Román