Póliza Accidentes Federación Galega de Atletismo 2024


Póliza Accidentes Federación Galega de Atletismo 2024

Protocolo de actuación en caso de accidente 2024


Pasos a seguir polo accidentado:

1) Poñer en coñecemento da compañía aseguradora o accidente, chamando ao Centro de Atención de ALLIANZ, teléfono 900 404 444, sendo imprescindible este paso para recibir calquera atención médica. O accidente debe ser comunicado inmediatamente despois da súa ocorrencia.

2) En caso de ser necesario, cumplimentar o Parte de Comunicación de Accidentes, que deberá ser asinado e selado pola Federación (solictiar o parte firmado a: secretaria@atletismo.gal)

 

TOMADOR: FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO
Nº PÓLIZA: 054714685

Póliza Accidentes XOGADE (atletas de 6 a 16 anos) 2024

Pasos a seguir polo accidentado:

1. COMUNICAR no 881 85 00 87 ou https://partesxogade.es
Precisará o Identificador que está no carné de Xogade
2. Nuns minutos recibirán unha chamada indicando o centro médico no que autorizan a asistencia.
3. ACUDIR ao centro médico indicado pola mútua.
4. Os representantes legais recibirán un SMS cun enlace para AUTORIZAR a xestión de datos.
5. Deberán ENVIAR os informes médicos (tamén o de ALTA) á aseguradora.
Teñen 2 vías:
Correo: xogade@gerosalud.es
Plataforma: https://partesxogade.es
                                                                                                    +
A entidade (centro educativo, club ou federación) ten 7 días desde a lesión para CERTIFICAR na aplicación de Xogade https://inscricion-xogade.xunta.gal

Protocolo de actuación XOGADE (atletas de 6 a 16 anos) en caso de accidente 2024


Protocolo de actuación en caso de accidente Tempada 2024