Datos de contacto da FGASecretaría Xeral

Yolanda González Fernández
secretaria@atletismo.gal

Tesouraría

 

 

 

 

contabilidade@atletismo.gal

Dirección Técnica

David Ferrer Fernández 
direcciontecnica@atletismo.gal

Administración-Licenzas

María Dolores Rojas Suárez
xestion@atletismo.gal

Administración

Almudena Míguez Moreno
administracion@atletismo.gal

 Competición

 

competicion@atletismo.gal

Comunicación

Claudio Hornillos Baz
comunicacion@atletismo.gal

Carreiras Galegas

Julio Santiago Freijanes
carreirasgalegas@atletismo.gal

Carlos Castro Vicente

info@carreirasgalegas.com

Francisco Javier Alonso Álvarez

Comité Galego de Xuíces

Eloy Bretal Cancelas
Presidente
xuices@atletismo.gal

Colaboradores

Benito Martín Bécares

Santiago Novo Mira