Ouro: Lidia Parada: Xavelina 61.25 m. (RG)
Prata: Belén Toimil: Peso 15.77 m. – Frank Casañas: Disco 56.97 m.
Bronce: Leticia Gil: Lonxitude 6.25 m.

Resultados – Actuación galega

Información dos procesos electorais da Federación Galega de Atletismo para a renovación dos seus órganos de goberno


DECRETO 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.
Instrucións para a emisión do voto por correo ás asembleas xerais das federacións deportivas galegas e de publicidade na páxina web federativa.

Convocatoria de eleccións para a renovación dos Órganos de Goberno da Federación Galega de Atletismo


 Anuncio de Convocatoria de eleccións para a renovación dos Órganos de Goberno da Federación Galega de Atletismo 2018
Certificado Secretario Xeral publicación convocatoria

Regulamento electoral para a elección a membros da Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada da Federación Galega de Atletismo


 Regulamento Electoral FGA – Actualizado Xunta de Galicia

Xunta Electoral


Composición e contacto da Xunta Electoral

Calendario electoral e horario estimado


 Calendario Electoral e Horario Estimado FGA – Actualizado Xunta de Galicia

Censos Provisionais – 09/07/2018


Censo Provisional Atletas 2018
Censo Provisional Adestradores 2018
 Censo Provisional Clubs 2018
 Censo Provisional Xuíces 2018

Procedemento e prazos para exercer o voto por correo


Procedemento e prazos para exercer o voto por correo
Modelos de sobres e papeletas

Elección á Asemblea Xeral


Distribución número membros da Asemblea