Información dos procesos electorais da Federación Galega de Atletismo para a renovación dos seus órganos de goberno


DECRETO 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.
Instrucións para a emisión do voto por correo ás asembleas xerais das federacións deportivas galegas e de publicidade na páxina web federativa.

Censos Iniciais – 27/02/2018


Censo Inicial Atletas 2018
Censo Inicial Adestradores 2018
Censo Inicial Clubs 2018
 Censo Inicial Xuíces 2018

Finalizado o prazo de reclamacións.

Regulamento electoral para a elección a membros da Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada da Federación Galega de Atletismo


Regulamento Electoral

Calendario electoral


Calendario electoral