Información dos procesos electorais da Federación Galega de Atletismo para a renovación dos seus órganos de goberno


DECRETO 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.
Instrucións para a emisión do voto por correo ás asembleas xerais das federacións deportivas galegas e de publicidade na páxina web federativa.

Convocatoria de eleccións para a renovación dos Órganos de Goberno da Federación Galega de Atletismo


 Anuncio de Convocatoria de eleccións para a renovación dos Órganos de Goberno da Federación Galega de Atletismo 2018
Certificado Secretario Xeral publicación convocatoria
 Composición Actualizada da Comisión Xestora – 16/10/2018

Regulamento electoral para a elección a membros da Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada da Federación Galega de Atletismo


 Regulamento Electoral FGA – Actualizado Xunta de Galicia

Xunta Electoral – Composición e Contacto


Composición e contacto da Xunta Electoral

Xunta Electoral – Actas


Acta 1 – 11/07/2018 – Constitución da Xunta Electoral
Acta 2 – 21/08/2018 – Candidatura fóra de prazo
Acta 3 – 06/09/2018 – Proclamación de membros electos e designación de mesas electorais
 Acta 4 – 30/09/2018 – Resultados provisionais a membros da Asemblea Xeral
 Acta 5 – 02/10/2018 – Resultado do escrutinio dos votos presenciais e votos por correo a membros da Asemblea Xeral
 Acta 6 – 02/10/2018 – Proclamación provisional de candidatos electos á Asemblea Xeral
 Acta 7 – 10/10/2018 – Proclamación definitiva de membros electos á Asemblea Xeral
Acta 8 – 19/10/2018 – Declaración de vacante por falta de toma de posesión do cargo no prazo establecido
Acta 9 – 21/11/2018 – Proclamación definitiva de Presidente e membros da Comisión Delegada electos
Acta 10 – 22/11/2018 – Toma de posesión do Presidente

Xunta Electoral – Resolucións


Resolución 1 – 31/07/2018
Resolución 2 – 13/08/2018
Resolución 3 – 14/08/2018
Resolución 4 – 23/08/2018
Resolución 5 – 24/08/2018
Resolución 6 – 7 – 27/08/2018
Resolución 8 – 03/09/2018
Resolución CGXD confirmando Resolución 6 – 7 – 04/09/2018
Resolución 9 – 20/09/2018
Resolución 9 Bis – 24/09/2018
 Resolución 10 – 19/10/2018
Resolución 11 – 23/10/2018
Resolución 12 – 23/10/2018
Resolución 13 – 05/11/2018
Resolución CGXD 126/2018 – 09/11/2018
Resolución 14 – 12/11/2018
Resolución CGXD 147/2018 – 30/11/2018
Resolución CGXD 151/2018 – 30/11/2018

Calendario electoral e horario estimado


 Calendario Electoral e Horario Estimado FGA – Actualizado Xunta de Galicia

Censos Definitivos – 10/08/2018


Censo Definitivo Atletas 2018
Censo Definitivo Adestradores 2018
 Censo Definitivo Clubs 2018
Censo Definitivo Xuíces 2018
 Censo voto correo 2018

Procedemento e prazos para exercer o voto por correo


Procedemento e prazos para exercer o voto por correo
Modelos de sobres e papeletas

Elección á Asemblea Xeral


Distribución número membros da Asemblea

Lista de Candidaturas á Asemblea Xeral


Lista Provisional de Candidaturas á Asemblea Xeral – 21/08/2018
Lista Definitiva de Candidaturas á Asemblea Xeral – 04/09/2018

Composición das Mesas Electorais


 Composición dos membros das mesas electorais 2018

Actas de Votacións


Actas de votacións 29/09/2018

Convocatoria da Asemblea Xeral Extraordinaria


Convocatoria da Asemblea Xeral Extraordinaria 2018
Nota informativa da Xunta Electoral sobre a Asemblea Xeral 2018
Modificación da Convocatoria da Asemblea Xeral Extraordinaria 2018
Modificación da nota informativa da Xunta Electoral sobre a Asemblea Xeral 2018

Elección membros restantes Comisión Delegada


Elección Membros Restantes Comisión Delegada 2018 – 2022