Información dos procesos electorais da Federación Galega de Atletismo para a renovación dos seus órganos de goberno


DECRETO 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.
Instrucións para a emisión do voto por correo ás asembleas xerais das federacións deportivas galegas e de publicidade na páxina web federativa.

Convocatoria de eleccións para a renovación dos Órganos de Goberno da Federación Galega de Atletismo


 Anuncio de Convocatoria de eleccións para a renovación dos Órganos de Goberno da Federación Galega de Atletismo 2018
Certificado Secretario Xeral publicación convocatoria
 Composición Actualizada da Comisión Xestora – 04/09/2018

Regulamento electoral para a elección a membros da Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada da Federación Galega de Atletismo


 Regulamento Electoral FGA – Actualizado Xunta de Galicia

Xunta Electoral – Composición e Contacto


Composición e contacto da Xunta Electoral


Xunta Electoral – Actas e Resolucións

Acta 1 – Constitución da Xunta Electoral 11/07/2018
Resolución 1 – 31/07/2018
Resolución 2 – 13/08/2018
Acta 2 – 21/08/2018
Resolución 3 – 14/08/2018
Resolución 4 – 23/08/2018
Resolución 5 – 24/08/2018
Resolución 6 – 7 – 27/08/2018
Resolución 8 – 03/09/2018
Resolución CGXD confirmando Resolución 6 – 7 2018 – 04/09/2018
Acta 3 – 06/09/2018
Resolución 9 – 20/09/2018

Calendario electoral e horario estimado


 Calendario Electoral e Horario Estimado FGA – Actualizado Xunta de Galicia

Censos Definitivos – 10/08/2018


Censo Definitivo Atletas 2018
Censo Definitivo Adestradores 2018
 Censo Definitivo Clubs 2018
Censo Definitivo Xuíces 2018
 Censo voto correo 2018

Procedemento e prazos para exercer o voto por correo


Procedemento e prazos para exercer o voto por correo
Modelos de sobres e papeletas

Elección á Asemblea Xeral


Distribución número membros da Asemblea

Lista de Candidaturas á Asemblea Xeral


Lista Provisional de Candidaturas á Asemblea Xeral – 21/08/2018
Lista Definitiva de Candidaturas á Asemblea Xeral – 04/09/2018

Composición das Mesas Electorais


Composición dos membros das mesas electorais 2018