Cidade Deportiva Porto Alegre – Ordes

Tipo: Sen homologar

Titularidade: Concello de Ordes Delegación: Santiago

Rúa Vista Alegre - 15689 Ordes , A Coruña

981 680 002 deportes@ordes.gal

Características

200 m.
Material: Sintético
Rúas: 6
Complexo de lanzamentos anexo á pista.