Comité Galego de Xuíces


Presidente
Eloy Bretal Cancelas
Vicepresidente
Ángel López – Montesinos Vázquez
Secretario
Guillermo Sandino Leira

Vogal A Coruña
Rocío López Schmidt
Vogal Lugo
Estela Férnandez Sánchez
Vogal Ourense
Yolanda Pavón Llamas
Vogal Pontevedra
Berta Bretal Cancelas
Vogal Ferrol
Begoña Rodríguez Quintia
Vogal Santiago
Rogelio Santos Laíño
Vogal Vigo
Vacante
Vogal Valdeorras
Montserrat Barrio Rodríguez

Asesores
Asesor Circuítos
Jorge Blanco Chao
Asesor Dirección Técnica
Angel López – Montesinos Vázquez
Asesor Cronometraxe Eléctrica
Ángel Fidalgo Vázquez
Asesor Medición Indirecta
Guillermo Sandino Leira
Asesora Marcha
María Dolores Suárez Rojas
Asesor Saídas
Manuel Garrido Toro

Comité Técnico


Directora Técnica
María Dolores González Fernández
Velocidade
José Carlos Tuñas Dugnol
Valados
Vicente Veiga Doldán
Medio Fondo
Manuel Vigo Otero
Fondo
José Manuel Rodríguez Peña
Marcha
Carlos Morales Velasco
Saltos Verticais
Santiago Ferrer Alonso
Saltos Horizontais
Mario González Rodríguez
Lanzamentos (Peso – Disco – Xavelina)
Raimundo Fernández Vázquez
Lanzamentos (Martelo)
José Manuel Hermida García
Probas Combinadas
Julio Ventín Rivas

Comisión de Clubs


Presidente
Club Ría Ferrol – Concepción Arenal

Vogais
Sociedad Gimnástica de Pontevedra
Atletismo Narón
Coruña Comarca
San Fernando Lucus Caixa Rural
Agrupación Deportiva Atlética do Sil
Club Ourense Atletismo
Agrupación Viguesa de Atletismo

Comisión de Atletas


Presidente
Eladio Gómez Rosales

Vogais
Alexandre Solla Carballo
Vanesa Varela Rivas
Manuel Martínez Ageitos
Eva Teijeiro Martorell
Erika Arribas Rodríguez
Rubén Arrojo Fernández
Enrique Prego Tabuyo
Teresa Rodríguez Miguélez

Comisión de Adestradores


Presidente
Santiago Ferrer Moreira

Vogais
Vicente Veiga Doldán
José Manuel Lombao Pena
Ángel Fidalgo Vázquez

Xuíz Instructor


Rafael Alonso Martínez

Comité de Disciplina Deportiva


Presidente
Manuel Mora y Pita da Veiga

Vogais
Roberto García

Comité Autonómico de Atletas Veteranos


Presidente
Ángel López Menduiña

Vogais
José Domínguez Caballero
José Manuel Fernández Sangiao
Emilia Mesa Soriano

Con voz e sen voto
Secretario Xeral
Carlos Castro Vicente
Directora Técnica
María Dolores González Fernández

Escola Galega de Adestradores


Consello Directivo
Director
Mariano García – Verdugo Delmas
Secretario
Carlos Castro Vicente
Representante Profesorado
María José Martínez Patiño
Representante Comité Técnico da Federación Galega de Atletismo
Santiago Ferrer Moreira
Responsable Servizo de Publicacións e Investigación
Marcos Seijo Bujía

Comité Escolar


Presidente
Juan Pablo Fernández Rodríguez – Club Millaraio

Vogais
Marineda Atletismo
Club Ría Ferrol – Concepción Arenal
Sociedad Gimnástica Pontevedra
Franciscanos Lugo
Agrupación Deportiva Atletica do Sil
Club Ourense Atletismo
Agrupación Viguesa de Atletismo

Con voz e sen voto
Secretaria Xeral
Carlos Castro Vicente
Directora Técnica
María Dolores González Fernández