Xuíz Nivel II
Montserrat Barrio Rodríguez

Xuíz Nivel I
Manuel A. Alejandre Lorenzo
Ana B. Estévez Luis
Ángel Fernández García
Agustín González Ruíz
Juan M. Serrano Garrido
Paula Vidal Álvarez

Xuíz Autonómico
Aaron Alejandre Tato

Tempada 2021. Esta información provén da FGA e non se actualiza en tempo real. Para calquera consulta ou información máis actualizada porse en contacto có departamento de licenzas da Federación Galega de Atletismo.