Xuíz Nivel I
Manuel A. Alejandre Lorenzo
Mª Nieves Alejandre Lorenzo
Montserrat Barrio Rodríguez
Ángel Fernández García
Agustín González Ruíz
José R. Quintero Vázquez
Juan M. Serrano Garrido

Xuíz Autonómico
Aaron Alejandre Tato
Yolanda Alonso Martínez
María José Diéguez Trincado
Ana Belén Estévez Luis
Sheila Fernández Fernández
Carlos Fernández Vázquez
Eloy Fernández Vázquez
Ana B. Pérez Carballo
Alberto J. Pungín García
Mónica Rodríguez González
Hugo Setién Domínguez
Luis M. Trincado Álvarez

Tempada 2018-19. Esta información provén da FGA e non se actualiza en tempo real. Para calquera consulta ou información máis actualizada porse en contacto có departamento de licenzas da Federación Galega de Atletismo.