Xuíz Nivel III
María Carmen Torres Castiñeira
Eloy Bretal Cancelas
Raúl Bretal Cancelas
David Ferrer Fernández
Julio Ventín Rivas

Xuíz Nivel II
Berta Bretal Cancelas
Santiago Ferrer Alonso
Santiago Ferrer Moreira
Pedro Santos Couce

Xuíz Nivel I
Estefanía Acuña García
Marta Barragáns Sánchez
Roberto J. Blanco Docampo
Carlos Cerviño Calvar
Juan M. Fernández Landeiro
Mª Hercilia Fernández Villar
Carlos Ferrer Moreira
Ana I. Fiestras Gil
Mercedes García Cayo
Alba Mª González Pereira
Francisco Juncal Santos
Mª Carmen Lorenzo López
Íñigo Martínez Martínez
Natalia Meaños Asensi
Carlos Morales Velasco
Sergio Paredes Padín
Rosario Pesqueira Cancelas
Manuel Rosales Pazos
Paula Rosales Rosales
Eva Salvado Prieto
Beatriz Sánchez Vázquez
José A. Santiago Bosch
Daniel Seijo Santiago
Francisco J. Vázquez Martínez
Lucía Vidal Bretal
Andrea Villalón Amorín

Xuíz Autonómico
Ana Mª Abuín Pazos
Javier Besada Vázquez
Isidro Fernández Portas
Iria Filgueira Loureiro
Antonia Gil Domínguez

Tempada 2020. Esta información provén da FGA e non se actualiza en tempo real. Para calquera consulta ou información máis actualizada porse en contacto có departamento de licenzas da Federación Galega de Atletismo.