Xuíz Nivel III
Ángel López – Montesinos V.
José M. Martínez Fernández
Manuel Garrido Toro
Yolanda Pavón Llamas
María del Carmen Pérez Conde
Ignacio Rego Tesouro

Xuíz Nivel II
Elena Álvarez Mondelo
Eladio Gómez Rosales
María Mercedes Diéguez González
Paula González Diéguez
Mª Rosario Moyano Ledesma

Xuíz Nivel I
Iago Acevedo Viéitez
Cielos Caderno Pérez
Edgar Conde Novoa
María Julia Ferreira Calvo
Roberto Feijoo Cantarilla
Angel Fidalgo Vázquez
Deborah Martín Rodríguez
Adrián Martínez Pérez
Pablo Míguez Fernández
Christian Paradelo Rodríguez
Miguel Pavón Llamas
Estela Mª Rodríguez Diéguez
Beatriz Rodríguez Rodríguez
Montserrat Salgado González
Raquel Seixas Corral

Xuíz Autonómico
Alfredo Ferreiro Deaño
Emma Valencia García

Tempada 2021. Esta información provén da FGA e non se actualiza en tempo real. Para calquera consulta ou información máis actualizada porse en contacto có departamento de licenzas da Federación Galega de Atletismo.