Xuíz Nivel II
María Begoña Rodríguez Quintía

Xuíz Nivel I
Paulino Cartelle Rozas
José C. Pita Saavedra
Mª Mercedes Porta Rodríguez

Xuíz Autonómico
Ana María Álvarez Bueno
Daniel Díaz-Robles Nidaguila
Lorenzo González Suárez
Carlos López López
Pablo Loureiro Cela
Carmen Martínez Fernández
Eva Martínez Landeira
María Pazos López
Diego Vigo Leal

Tempada 2018-19. Esta información provén da FGA e non se actualiza en tempo real. Para calquera consulta ou información máis actualizada porse en contacto có departamento de licenzas da Federación Galega de Atletismo.