Xuíz Nivel II
María Begoña Rodríguez Quintía

Xuíz Nivel I
Paulino Cartelle Rozas
José M. Paz Rodríguez
Mª Mercedes Porta Rodríguez

Xuíz Autonómico
Daniel Díaz-Robles Nidaguila
Lorenzo González Suárez
Eva Martínez Landeira
José C. Pita Saavedra

Tempada 2021. Esta información provén da FGA e non se actualiza en tempo real. Para calquera consulta ou información máis actualizada porse en contacto có departamento de licenzas da Federación Galega de Atletismo.