Xuíz Nivel III
Jorge Blanco Chao
María Dolores Rojas Suárez
Guillermo Sandino Leira

Xuíz Nivel II
Juan C. Estraviz Santiso
Rocío López Schmidt
Adrián López Villaverde
Rubén Martínez Vega
Almudena Míguez Moreno
Beatriz Rivas Murias
Teresa Rojas Suárez
María Seco González
Isabel Torres Taboada

Xuíz Nivel I
Iván Bestilleiro Fernández
Arturo Carballás Fontenla
María Berta Fernandez Amado
María Luz Fernández Amado
Alejandra Fernández Fernández
Manuel Ferreira Varela
Juan J. Fonticoba Betanzos
Margot Garnelo Merayo
Yolanda González Fernández
Paula Iglesias Garnelo
Henry Infante Puma
Javier López Piñeiro
Agostiño Reigosa Lombao
Julio Santiago Freijanes
María Sousa Cruz
Luz Tamara Souto Balado
Javier Tourís Fornos
Lucía Vázquez Sesar

Xuíz Autonómico
Carlos J. Amor Gómez
Fermín Bescansa Hernández
María Elena González Fernández
María Dolores González Fernández
Ana B. Hermida Carballo
Inmaculada Meléndez Tapia

Tempada 2020. Esta información provén da FGA e non se actualiza en tempo real. Para calquera consulta ou información máis actualizada porse en contacto có departamento de licenzas da Federación Galega de Atletismo.