Xuíz Nivel III
Jorge Blanco Chao
María Dolores Rojas Suárez
Guillermo Sandino Leira

Xuíz Nivel II
Juan C. Estraviz Santiso
Miguel A. Gallego Valiña
Rocío López Schmidt
Beatriz Rivas Murias
Teresa Rojas Suárez
María Seco González

Xuíz Nivel I
Iván Bestilleiro Fernández
María Berta Fernandez Amado
María Luz Fernández Amado
Alejandra Fernández Fernández
Manuel Ferreira Varela
Juan J. Fonticoba Betanzos
Margot Garnelo Merayo
María Dolores González Fernández
Yolanda González Fernández
Ana Belén Hermida Carballo
Paula Iglesias Garnelo
Javier López Piñeiro
Adrián López Villaverde
Rubén Martínez Vega
Almudena Míguez Moreno
Julio Santiago Freijanes
María Sousa Cruz
Luz Tamara Souto Balado
Enrique J. Tre Estefanía
Lucía Vázquez Sesar

Xuíz Autonómico
Carlos J. Amor Gómez
Fermín Bescansa Hernández
Luis Gómez Fiaño
María Elena González Fernández
Inmaculada Meléndez Tapia
Javier Tourís Fornos

Tempada 2018-19. Esta información provén da FGA e non se actualiza en tempo real. Para calquera consulta ou información máis actualizada porse en contacto có departamento de licenzas da Federación Galega de Atletismo.