Panel IAAF A Homologación de Circuítos
Jorge Blanco Chao
Ramón J. Touriño Lago

Panel Nacional A RFEA Homologación de Circuítos
José M. Abreu Fernández
José S. Molares Álvarez
Juan R. Pérez Pérez
Beatriz Rivas Murias

Panel Nacional B RFEA Homologación de Circuítos
Juan C. Costoya Crespo
Andrés A. Pérez Sánchez