Datos do Solicitante

Se o certificado é para unha persoa física indicar DNI se é para unha persoa xurídica indicar CIF.

Datos do Certificado

Agradecemos o bo uso da prioridade. No caso de detectar que a urxencia non é alta a FGA terao en conta en futuras solicitudes.

Se o certificado debe ir nalgún modelo especial tamén debe envialo.

Datos para o envío do Certificado

Cubrir só no caso de que desexe o seu certificado por correo ordinario. Poña o enderezo completo que irá na carta. Nome e apelidos, rúa, número, piso, código postal, cidade e provincia.

Cubrir só no caso de que desexe o certificado por correo electrónico.

Cota a pagar

Todos os certificados son gratuítos para membros da Federación Galega de Atletismo en activo que conten coa súa licenza paga na actualidade: atletas, xuíces, clubs e adestradores.

O persoal que non estea vinculado actualmente á FGA deberá abonar as taxas correspondentes mediante ingreso bancario na conta desta Federación. ES81 0049 0007 2722 1210 7370

  • Certificados para Oposicións: 10,00€
  • Duplicidade de certificados de realización de Cursos de Adestrador: 10,00€
  • Duplicidade de Títulos de Monitor Adestrador RFEA: 15,00€
  • Certificados de Traxectoria Deportiva para ex atletas: 5,00€
  • Outros certificados: 10,00€