Xogade – Atletismo Pista – Provinciais – Lugo 2024

- Lugo (Lugo) Delegación: Lugo

Ámbito: AUT Tipo: Pista Aire Libre XOGADE

Campionato: Campionato provincial

Forma parte de: Xogade – Atletismo Pista – Provincia Lugo 2024

Regulamento

Documentos

Inscrición

Datas: - 28/05/2024

Recordatorio: Unha vez finalizado o prazo de renuncias.

O atleta clasificado en mais de dúas probas só poderá facer a inscrición nunha carreira e 1 concurso Non se admitiran a inscrición de ningún atleta que non este CLASIFICADO