Xogade – Atletismo Pista – INF – Combinadas ALE – A Coruña 2018/2019

Xogade – Atletismo Pista – INF – Combinadas ALE – A Coruña 2018/2019

- A Coruña (A Coruña) Delegación: A Coruña

Ámbito: AUT Tipo: Pista Aire Libre XOGADE

Regulamento

Documentos

Inscrición

Datas: 19/02/2019 - 12/03/2019

Recordatorio: Nas probas combinadas permitirase un máximo de 25 atletas inscritos por proba e categoría/subcategoría. No caso de superar este máximo, limitarase a inscrición a 4 atletas por entidade

.Todos os clubs que teñan mais de 4 inscritos, comuniquen a BAIXA dos atletas que non van participar ao correo. competicion@atletismo.gal

Localización

Pistas de Atletismo INEF - Bastiagueiro

Resultados

Resultados