Xogade – Atletismo Pista – ALE – Combinadas BEN – Ferrol 2018/2019

Xogade – Atletismo Pista – ALE – Combinadas BEN – Ferrol 2018/2019

- Ferrol (A Coruña) Delegación: Ferrol

Ámbito: AUT Tipo: Pista Aire Libre XOGADE

Regulamento

Documentos

Inscrición

Datas: 04/03/2019 - 19/03/2019

Recordatorio: Nas probas combinadas permitirase un máximo de 25 atletas inscritos por proba e categoría/subcategoría. No caso de superar este máximo, limitarase a inscrición a 4 atletas por entidade.

Todos os clubs que teñan máis de 4 inscritos, comuniquen a baixa dos atletas que non van participar ao correo: competicion@atletismo.gal

Localización

Pistas Atletismo A Malata

Resultados

Resultados