Control FGA PC – 03/02/2024 – Xornada de Mañá

Control FGA PC – 03/02/2024 – Xornada de Mañá

- Ourense (Ourense) Delegación: Ourense

Ámbito: AUT Tipo: Pista Cuberta

Inscrición

Datas: 02/01/2024 - 29/01/2024

Art.4).- Prazo de comunicación de baixas.
– Rematará ás 12:00 horas do mércores 31 de xaneiro e serán remitidas a control@atletismo.gal