Prezo licenzas autonómicas do último cuadrimestre do 2023

Conforme á normativa de licenzas da tempada 2023 aprobada pola Asemblea Xeral da FGA, publicouse recentemente mediante Circular 102-2023 os importes correspondentes ao último cuadrimestre do ano 2023 (setembro, outubro, novembro e decembro) para todas as categorías.

A tramitación das licenzas realizaranse mediante os procedementos habituais, na páxina SPD da RFEA

Tramitar

Compartir: