Subvencións para o desenvolvemento do Plan Corresponsables

Publicada a Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva a federacións deportivas de Galicia para o desenvolvemento do Plan Corresponsables a través da realización de actividades de animación sociodeportiva (código de procedemento DE402B).

Por tal motivo, a Federación Galega de Atletismo, informa do presente plan a todos os clubs interesados en acollerse ao citado plan a través da federación e a realización das actividades.

Información Subvencións Plan Corresponsables

Compartir: