Aberto o prazo de matrícula para o Ciclo inicial do grao medio de Técnico Deportivo en Atletismo (TD1)

O Centro de Ensino Atletismo Galego (CEAGA) abre o prazo de matrícula para cursar o bloque común e bloque específico do Ciclo inicial do grao medio de técnico deportivo en atletismo (TD1).

As  clases darán comezo no mes de setembro co inicio oficial do curso 2023/24.

Terán prioridade na matrícula os estudantes/as que fixeron a pre inscrición de curso e superaron as probas de acceso desenvoltas na convocatoria extraordinaria (INEF Galicia), ata un máximo de 30 prazas.

Documentación a remetir ao correo ensino@atletismo.gal como prazo tope ata o día 25 de xullo de 2023

  1. Impreso de matrícula
  2. Fotocopia DNI
  3. Copia título académico para o acceso ao ciclo
  4. Certificado de ter superada a proba específica de acceso (o CEAGA xa conta con todos os certificados)
  5. Modelo 730 da Xunta de Galicia de ter aboadas as taxas de servizos xerais e apertura de expediente, (35€) o pagamento debe efectuarse a través de Atriga, indicando no obxecto de pago o “nome completo do alumno/a e a taxa de atletismo servizos xerais e apertura de expediente” (Guía para facer os pagos das taxas vía telemática)
  6. Resguardo do pago das taxas na conta da FGA IBAN ES82 2080 0068 7830 4001 9194 conforme os seguintes grupos (A*) e (B*)

Concepto

(A*) Federados FGA (B*) Resto estudantes
  • Taxas CEAGA
50 € 50 €
  • Matricula: Bloque común e específico
380 € 450 €
  • TOTAL
430 € 500 €

 

Máis info en: ensino@atletismo.gal

 

Compartir: