Subvencións a entidades deportivas

Subvencións a entidades deportivas

Liña de actuación I: desenvolvemento de actividades deportivas

Liña de actuación II: implementación de medidas de seguridade e prevención no desenvolvemento da actividade deportiva oficial como consecuencia da COVID-19

No día de onte, publicouse no Diario Oficial de Galicia a listaxe de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 30 de decembro de 2020 publicada no DOG do 17.02.2021 (código de procedemento PR945C).

 O Prazo para reclamacións, emendar erros, e adxuntar documentación é desde o xoves 20.05.2021 ata o mércores 02.06.2021.

 Recórdese que para emendar as deficiencias os interesados deberán ir á sede electrónica, localizar a súa solicitude e, en “Accións”, seleccionar “Emenda ao requirimento”; téñase ademais especial coidado en elixir correctamente o procedemento da solicitude a emendar -PR945C-.

 

Compartir: