Resultados en directo

Membros electos á Asemblea Xeral da FGA

Logo do remate do prazo de reclamación, proclámase de maneira definitiva a relación de membros electos á Asemblea Xeral da Federación Galega de Atletismo.

Logo desta proclamación, éntrase de cheo na seguinte fase electoral na que se presentarán as candidaturas tanto á Presidencia como a Comisión Delegada.

Proclamación definitiva de membros electos a Asemblea Xeral

Calendario electoral

Compartir: