Resultados

Normativa da DGT para poder desenvolver probas deportivas

Como informamos no seu día a través das nosas Delegacións o pasado día 23 de outubro, o día 15 de decembro remata o prazo de presentación da documentación para acadar a autorización de probas deportivas nas vías públicas.

No mes de maio aprobaríase o cambio da normativa de autorización das probas de ruta na que lembramos, eran os organizadores – ata ese instante-  quenes remitían o documento de autorización da Federación Galega á Xunta. Cos novos cambios preséntanse dúas casuísticas:

  • Probas que NON afecten á Rede da DGT: Continúase co precedemento anterior.
  • Probas que SI afectan á Rede da DGT: Os organizadores deben remitir á FGA o documento “Comunicación para o calendario de eventos deportivos” que se enviará á DGT e cuio modelo adxuntamos.

É por tanto, con este novo regulamento, obrigatoriedade da Federación comunicar á DGT as probas deportivas.

O prazo de presentación para as probas do ano 2018 remata o día 15 de decembro de 2017. Toda comunicación que non teña sido enviada á DGT non poderá contar ca pertinente autorización, e por tanto dende esta Federación, non se poderán calendar nin autorizar as competicións que afecten a Rede de Estradas da DGT.

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Comunicación para o calendario de eventos deportivos

Compartir: