Actividade formativa do Comité Galego de Xuices para o 2017

A Federación Galega de Atletismo a través do seu Comité Galego de Xuices, ben de planificar a nova campaña formativa da tempada 2016/2017.

Esta campaña que se ben implementando nos últimos anos, pretende formar de maneira completamente gratuita a todas cantas persoas queran ampliar os seus coñocementos regulamentarios do noso deporte, ca intención de acadar unha nova promoción de xuices territoriáis que poidan actuar e exercer os seus cometidos, en todas as probas atléticas oficiáis.

Os cursiños darán comezo nos primeiros meses do ano 2017 nas oito Delegacións que a FGA ten organizadas por toda a Comunidade.

Para ampliar información pódese contactar co teléfono 981 291683 ou no correo do CGX, comitegalegoxuices@gmail.com

Compartir: