Comezo do Curso no CGTD de Pontevedra

O vindeiro xoves dia 15 de setembro as 10.35 horas dará oficialmente comezo un novo curso no Centro Galego de Tecnificación de Pontevedra para un total de 162 deportistas pertencentes a once modalidades e grupos deportivas diferentes.

Lembramos que no CGTD, baixo a dirección este ano de José López logo do paso de Xulio Ventín, existen dous grupos en función da natureza das prazas que se atopan determinadas pola idade. No primeiro deles, o Grupo de Tecnificación, concurren deportistas que cumplan durante o curso dos quince ós dazaoito anos sendo o Grupo de Rendemento para atletas maiores de 18 anos.

O deporte con máis presenza é o piragüismo cun total de trinta e nove becados, contando o atletismo cun total de dazaoito que se dividen entre catro para Tecnificación e catorce de Rendemento

Relación de deportistas tecnificación

Relación deportistas rendemento