RECORDATORIO: TODAS AS LICENZAS NACIONAIS DEBERÁN LEVAR AS SIGLAS GA (CUIDADO AO RENOVAR DE TERRITORIAL A NACIONAL)

RESULTADOS

Deu comezo o primeiro Curso de Adestrador Nacional na nosa Comunidade.

Deu comezo hoxe na capital galega o Curso de Adestrador Nacional de Atletismo que por vez primeira se desenvolve na nosa Comunidade e no que por espazo de varios meses, acudirán a él un total de 28 alumnos inscritos.

O desenvolvemento desta actividade representa, segundo o presidete da Federación Galega de Atletismo Isidoro Hornillos, “un dos principáis obxectivos e logros formativos que a FGA está a lebar a cabo nos últimos anos logo da celebración dun total de dez cursos de Monitor Nacional asi como tres cursos de adestrador de clube” Da mesma maneira Hornillos salienta “a satisfación que me produce ter cumplido un dos meus compromisos co atletismo galego”

No curso, que conta cunha carga lectiva de 1470 horas teórico-prácticas (se sumanos os Nivéis I e II), se atopan atletas moi salientables do atletismo galego entre os que cabe citar ós olímpicos Frank Casañas, así como o responsable do Sector de Marcha da R.F.E.A Santiago Pérez. A mediofondista internacional Solange Pereira é outra das atletas que está a completar este curso de Adestradora Nacional.

CIRCULAR