Resultados

Presidentes da Federación Galega de Atletismo

1921: Constitúese a Federación Galega de Atletismo

1921 – 1924:
Enrique Bantle (Vigo)
1924 – 1927: Joaquín Rodríguez de las Cuevas (Vigo)
1927 – 1928: Manuel de Castro González (Vigo)
1928 – 1928: Tomás Mirambell Maristany (Vigo)
1928 – 1929: Joaquín Freijeiro Suárez (Vigo)
1929 – 1931: Juan Baliño Ledo (Vigo)
1931 – 1933: Angel Bernardez Losada (Vigo)

1933: Disólvese a Federación Galega de Atletismo


1934 – 1935:
Cipriano A. Braña Merino (Vigo)
1935 – 1935: Enrique García Rincón (Vigo)
1935 – 1941: Secundino Alvarez Tomé (Vigo)
1941 – 1944: Rafael Picón Cañeque (Pontevedra)
1944 – 1944: Avelino García Fernández (Pontevedra)
1944 – 1947: Faustino Alvarez Alvarez (Vigo)
1947 – 1957: Cristino Alvarez Hernández (A Coruña)
1957 – 1958: Ramón Vidal Barja (A Coruña)

1958: Pro
vócase a división en Federacións Provinciais

1984 – 2006:
Sergio Vázquez Gómez (A Coruña)
2006 – Isidoro Hornillos Baz (A Coruña)

1921: Constitúese a Federación Galega de Atletismo

1921 – 1924:
Enrique Bantle (Vigo)
1924 – 1927: Joaquín Rodríguez de las Cuevas (Vigo)
1927 – 1928: Manuel de Castro González (Vigo)
1928 – 1928: Tomás Mirambell Maristany (Vigo)
1928 – 1929: Joaquín Freijeiro Suárez (Vigo)
1929 – 1931: Juan Baliño Ledo (Vigo)
1931 – 1933: Angel Bernardez Losada (Vigo)

1933: Disólvese a Federación Galega de Atletismo


1934 – 1935:
Cipriano A. Braña Merino (Vigo)
1935 – 1935: Enrique García Rincón (Vigo)
1935 – 1941: Secundino Alvarez Tomé (Vigo)
1941 – 1944: Rafael Picón Cañeque (Pontevedra)
1944 – 1944: Avelino García Fernández (Pontevedra)
1944 – 1947: Faustino Alvarez Alvarez (Vigo)
1947 – 1957: Cristino Alvarez Hernández (A Coruña)
1957 – 1958: Ramón Vidal Barja (A Coruña)

1958: Pro
vócase a división en Federacións Provinciais

1984 – 2006:
Sergio Vázquez Gómez (A Coruña)
2006 – Isidoro Hornillos Baz (A Coruña)