Resultados

PROFESORADO

A EGA posúe unha planilla de 17 profesores de recoñecido prestixio no ámbito atlético. Todos eles experimentaron o atletismo dende diversos ámbitos laborais: adestrador, atleta, xuiz, xestor, médico, etc. Salientar tamén a súa formación académica, contemplando un 25% o titulo de Doctor e un 90% a posesión dunha licenciatura. Actualmente, a gran maioría do profesorado do bloque específico dirixe os adestramentos de certos atletas de nivel nacional, ademais de publicar artigos técnicos-científicos e impartir conferencias e cursos dentro do ámbito das ciencias do deporte. (Podes consultar o curriculum de cada profesor pinchando no seu nome)

BLOQUE COMÚN

ÁREA DE FUNDAMENTOS BIOLÓXICOS


Módulo de Biomecánica do Deporte: Pendente confirmación
Módulo de Fisioloxía do Exercicio: Dr. D. Jose Luis García Soidán
Módulo de Prevención de lesións: D. Victor Arufe Giráldez


ÁREA DE COMPORTAMENTO E APRENDIZAXE


Módulo de Psicoloxía Deportiva: Dr. D. Constantino Arce Fernandez e Dª. Diana García Prieto
Módulo de Socioloxía Deportiva:Dra. Dª. Mª. José Martintez Patiño


ÁREA DE ADESTRAMENTO DEPORTIVO


Modulo Teoría e práctica do adestramento: D. Mariano García-Verdugo Delmas


ÁREA DE ORGANIZACIÓN E LEXISLACIÓN DEPORTIVA

Módulo de Proxecto Deportivo: Dª. Mª. Luisa Peralta Jimenez
Módulo de Xestión Deportiva: D. Víctor Arufe GiráldezBLOQUE ESPECÍFICO

ÁREA DE CARREIRAS E MARCHA

Módulo de Xeneralidades e Historia do Atletismo: D. Marcos Seijo Bujía
Módulo de velocidade: D. Vicente Veiga Doldán
Módulo de vallas e relevos: Dra. Dª. Mª. José Martinez Patiño
Módulo de medio fondo e fondo: D. Mariano García-Verdugo
Módulo de marcha: Dr. D. José Luis Tuimil López


ÁREA DE SALTOS E PROBAS COMBINADAS

Módulo de salto de lonxitude e triple: D. Mario Gonzalez Rodriguez
Módulo de salto de altura: D. Julio Ventin Rivas
Módulo de salto con pértiga: D. Santiago Ferrer Moreira
Módulo de probas combinadas: D. Santiago Ferrer Moreira


ÁREA DE LANZAMENTOS

Módulo de lanzamento de peso: D. Julio Ventin Rivas
Módulo de lanzamento de disco: D. Santiago Ferrer Moreira
Módulo de lanzamento de xabalina: D. Raimundo Fernández Vázquez
Módulo de lanzamento de martelo: D. José Manuel Hermida García


ÁREA DE REGLAMENTACIÓN DEPORTIVA


Módulo reglamento deportivo: Dª. Dolores Rojas Suarez

A EGA posúe unha planilla de 17 profesores de recoñecido prestixio no ámbito atlético. Todos eles experimentaron o atletismo dende diversos ámbitos laborais: adestrador, atleta, xuiz, xestor, médico, etc. Salientar tamén a súa formación académica, contemplando un 25% o titulo de Doctor e un 90% a posesión dunha licenciatura. Actualmente, a gran maioría do profesorado do bloque específico dirixe os adestramentos de certos atletas de nivel nacional, ademais de publicar artigos técnicos-científicos e impartir conferencias e cursos dentro do ámbito das ciencias do deporte. (Podes consultar o curriculum de cada profesor pinchando no seu nome)

BLOQUE COMÚN

ÁREA DE FUNDAMENTOS BIOLÓXICOS


Módulo de Biomecánica do Deporte: Pendiente confirmacion

Módulo de Fisioloxía do Exercicio: Dr. D. Jose Luis García Soidán
Módulo de Prevención de lesións: D. Victor Arufe Giráldez


ÁREA DE COMPORTAMENTO E APRENDIZAXE


Módulo de Psicoloxía Deportiva: Dr. D. Constantino Arce Fernandez e Dª. Diana García Prieto
Módulo de Socioloxía Deportiva:Dra. Dª. Mª. José Martintez Patiño

ÁREA DE ADESTRAMENTO DEPORTIVO


Modulo Teoría e práctica do adestramento: D. Mariano García-Verdugo Delmas

ÁREA DE ORGANIZACIÓN E LEXISLACIÓN DEPORTIVA


Módulo de Proxecto Deportivo: Dª. Mª. Luisa Peralta Jiménez
Módulo de Xestión Deportiva: D. Víctor Arufe GiráldezBLOQUE ESPECÍFICO

ÁREA DE CARREIRAS E MARCHA

Módulo de Xeneralidades e Historia do Atletismo: D. Marcos Seijo Bujía
Módulo de velocidade: D. Vicente Veiga Doldán
Módulo de valados e relevos: Dra. Dª. Mª. José Martinez Patiño
Módulo de medio fondo e fondo: D. Mariano García-Verdugo
Módulo de marcha: Dr. D. José Luis Tuimil López


ÁREA DE SALTOS E PROBAS COMBINADAS

Módulo de salto de lonxitude e triple: D. Mario Gonzalez Rodriguez
Módulo de salto de altura: D. Julio Ventin Rivas
Módulo de salto con pértiga: D. Santiago Ferrer Moreira
Módulo de probas combinadas: D. Santiago Ferrer Moreira


ÁREA DE LANZAMENTOS


Módulo de lanzamento de peso: D. Julio Ventin Rivas
Módulo de lanzamento de disco: D. Santiago Ferrer Moreira
Módulo de lanzamento de xavalina: D. Raimundo Fernández Vázquez
Módulo de lanzamento de martelo: D. José Manuel Hermida García


ÁREA DE REGULAMENTACION DEPORTIVA


Módulo de regulamento deportivo: Dª. Dolores Rojas Suarez

Compartir: